Negentiendaagsfeest bericht 180BE

Op woensdag 27 september 2023 is het Negentiendaagsfeest van Wil . U bent allen van harte welkom bij de familie Eysbach-Van den Berg in Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om 19.45 uur. Hieronder treft u het meditatieve programma aan. Uiteraard is er ook ruimte voor een zelf gekozen tekst of gebed.

“O ZOON VAN HET GEEST!
Verlang niet van Mij wat Wij niet voor u wensen. Wees dan tevreden met wat Wij voor u beschikken, want dit is wat u ten goede komt, indien gij u daarmee tevreden stelt.”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op vrijdag 8 september 2023 is het Negentiendaagsfeest van Macht . U bent allen van harte welkom bij de familie Ansinger-Milani in Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om 19.45 uur. Hieronder treft u het meditatieve programma aan. Uiteraard is er ook ruimte voor een zelf gekozen tekst of gebed.

“O ZOON VAN HET BESTAAN!
Met de hand van macht schiep Ik u en met de vingers van kracht vormde Ik u. In u legde Ik het wezen van Mijn licht. Wees er tevreden mee en zoek niets anders, want Mijn werk is volmaakt en Mijn gebod bindend. Betwijfel dit niet.”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op dinsdag 20 augustus 2023 is het Negentiendaagsfeest van Namen . U bent allen van harte welkom bij Peer, Maanlander 14A in Amersfoort. Vanaf 15:00 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om 15.15 uur. Tijdens het consultatieve gedeelte zullen de ervaringen van de bijgewoonde activiteiten (o.a. Jeugdkamp in de Rozengaard, Zomerkamp op de Poort, TFP in Tjechië, ISGP in de Poort ….) deze zomer worden gedeeld. Rond 17:00 uur zal het feest met thee/koffie en lekkers worden afgesloten. Hieronder treft u het meditatieve programma aan. Uiteraard is er ook ruimte voor een zelf gekozen tekst of gebed.

“O MENSENZOON! Verheerlijk Mijn zaak, dat Ik u de geheimenissen van Mijn grootheid kan openbaren en u met het licht van eeuwigheid kan verlichten.”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op dinsdag 1 augustus 2023 is het Negentiendaagsfeest van Volmaaktheid . U bent allen van harte welkom bij Mw. Anneke de Lugt, Vergulde Wagen 80 in Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om 19.45 uur. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.

“O ZOON VAN HET BESTAAN!
Met de hand van macht schiep Ik u en met de vingers van kracht vormde Ik u. In u legde Ik het wezen van Mijn licht. Wees er tevreden mee en zoek niets anders, want Mijn werk is volmaakt en Mijn gebod bindend. Betwijfel dit niet.”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op donderdag 13 juli 2023 is het Negentiendaagsfeest van Woorden . U bent allen van harte welkom bij de familie Djavdan, Rigolettostraat 35, 3816 TR in Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om 19.45 uur. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.

“O MIJN BROEDER! Luister naar de zielvervoerende woorden van Mijn honingzoete tong en drink de stroom van mystieke heiligheid van Mijn suikerzoete lippen. Zaai het zaad van Mijn goddelijke wijsheid in de zuivere grond van uw hart en besprenkel het met het water van zekerheid, dat de hyacinten van Mijn kennis en wijsheid fris en groen kunnen opkomen in de heilige stad van uw hart.”.

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op zaterdag 24 juni 2023 is het Negentiendaagsfeest van Barmhartigheid . U bent allen van harte welkom bij Shirin Milani- Ansinger, in Amersfoort. Vanaf 18:00 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om 19.45 uur. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.

“Dit is de Dag waarin de Oceaan van Gods genade aan de mensen is geopenbaard, de Dag waarin de Dagster van Zijn goedertierenheid haar glans over hen uitspreidt, de Dag waarin de wolken van Zijn overvloedige genade de gehele mensheid overschaduwen. Het is nu de tijd om de terneergeslagenen te verblijden en te verkwikken met de bezielende bries van liefde en kameraadschap en met de levende wateren van vriendschap en menslievendheid”.

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op maandag 5 juni 2023 is het Negentiendaagsfeest van Núr/Licht. U bent allen van harte welkom bij de Fam Benjamins, Rode Hert 36 in Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om 19.45 uur. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.

O MENSENZOON!
Verheerlijk Mijn zaak, dat Ik u de geheimenissen van Mijn grootheid kan openbaren en u met het licht van eeuwigheid kan verlichten.

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op woensdag 17 mei 2023 is het Negentiendaagsfeest van ‘Azamat/Grootheid. U bent allen van harte welkom bij de Nushin Milani, telefoonnummer 06-24250342. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.

O MENSENZOON!
Verheerlijk Mijn zaak, dat Ik u de geheimenissen van Mijn grootheid kan openbaren en u met het licht van eeuwigheid kan verlichten.

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op Vrijdag 28 april 2023 is het Negentiendaagsfeest van Jamál/Schoonheid. U bent allen van harte welkom bij de familie Djavdan, Rigolettostraat 35, 3816 TR Amersfoort. Vanaf 19:45 uur is de ontvangst. Het meditatieve gedeelte start om 20:00 uur. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.

O MENS MET TWEEERLEI BLIK!
Sluit één oog en open het andere. Sluit het ene voor de wereld en al hetgeen zich daarin bevindt en open het andere voor de geheiligde schoonheid van de Geliefde.

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op zondag 9 april 2023 is het Negentiendaagsfeest van Heerlijkheid. U bent allen van harte welkom bij de familie Ansinger-Milani, telefoon: 06-24224993. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Het meditatieve gedeelte start om 19:45 uur. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.

“O ZOON VAN HEERLIJKHEID!
Ga snel vooruit op de weg van heiligheid en treed de hemel van verbondenheid met Mij binnen. Zuiver uw hart door het polijsten van uw geest en spoed u naar de hof van de Allerhoogste.”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op maandag 20 maart 2023 is het Negentiendaagsfeest van Bahá. U bent allen van harte welkom bij de familie Benjamins thuis Het Rode Hert 36, 3824 CE in Amersfoort. Vanaf 18:00 uur is de ontvangst. Het meditatieve gedeelte start om 18:15 uur. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.
Na het ondergaan van de zon (om 18:53 uur) zal er op de laatste vastendag een potluck maaltijd zijn.

“O God! Verdrijf al hetgeen de oorzaak van onenigheid is, en bereid voor ons al wat eenheid en overeenstemming brengt! O God! Laat hemelse geuren op ons neerdalen en maak van deze bijeenkomst een hemelse bijeenkomst! Geef ons alle voedsel en al het goede. Bereid ons het voedsel der liefde! Geef ons het voedsel der kennis! Schenk ons het voedsel van hemelse verlichting!”

                                                                                                                                                           ‘Abdu’l-Bahá

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op woensdag 1 maart 2023 is het Negentiendaagsfeest van Verhevenheid. U bent allen van harte welkom bij de familie Middelaar thuis Kloosterlaan 18, 3828 EG Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Het meditatieve gedeelte start om 19:45 uur. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.

Programma Negentiendaagsfeest

 

“O ZOON VAN DE TROON!
Uw gehoor is Mijn gehoor, hoor daarmee. Uw ogen zijn Mijn ogen, zie daarmee. Dan zult gij in het diepst van uw ziel getuigen van Mijn verheven heiligheid en zal Ik in Mij getuigen van een verheven staat voor u.”

Bahá’u’lláh