Negentiendaagsfeest berichten vanaf 180 BE


 

Programma Negentiendaagsfeest Bahá’í-gemeenschap Amersfoort

 
Op zondag 23 juni 2024 is het Negentiendaagsfeest van Rahmat / Barmhartigheid. . U bent allen van harte welkom bij Fam. Benjamins , Rode Hert 36 in Amersfoort. Vanaf 17:30 uur is de ontvangst met Potluck-diner. Meditatief programma start om ongeveer 19.00 uur. Hierboven treft u het meditatieve programma aan. Uiteraard is er ook ruimte voor een zelf gekozen tekst of gebed.

“O ZOON VAN MILDDADIGHEID!
Uit de ijle ruimte van het niets, met het leem van Mijn gebod riep Ik u in het leven. Elk
atoom dat bestaat en de essentie van alle geschapen dingen heb Ik beschikt voor uw opvoeding. Nog voor gij uit de moederschoot kwam, bestemde Ik voor u twee bronnen van
parelende melk, ogen om over u te waken en harten om u lief te hebben. Uit Mijn
liefderijkheid, onder de beschutting van Mijn barmhartigheid voedde Ik u, en behoedde
u door het diepste wezen van Mijn genade en gunst. …”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh


 

Programma Negentiendaagsfeest Bahá’í-gemeenschap Amersfoort

 
Op dinsdag 4 juni 2024 is het Negentiendaagsfeest van Núr / Licht. . U bent allen van harte welkom bij Fam. Djavdan , Rigolettostraat 35 in Amersfoort. Vanaf 19:45 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om ongeveer 20.00 uur. Hierboven treft u het meditatieve programma aan. Uiteraard is er ook ruimte voor een zelf gekozen tekst of gebed.

“O ZOON VAN HET BESTAAN!
Gij zijt Mijn lamp en Mijn licht is in u. Wees hierdoor verlicht en zoek geen ander dan
Mij. Want Ik schiep u rijk en stortte overvloedig Mijn gunst over u uit.”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest Bahá’í-gemeenschap Amersfoort

Op donderdag 16 mei 2024 is het Negentiendaagsfeest van ‘Azamat / Grootheid. . U bent allen van harte welkom bij Fam. Benjamins , Het Rode Hert 36 in Amersfoort. Vanaf 19:00 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om ongeveer 19.15 uur. Hierboven treft u het meditatieve programma aan. Uiteraard is er ook ruimte voor een zelf gekozen tekst of gebed.

“O ZOON VAN OPENBARING!
Zie naar Mijn aangezicht en verzaak alles buiten Mij, want Mijn soevereiniteit is eeuwig en Mijn heerschappij vergaat niet. Indien gij een ander dan Mij zoekt, ja zelfs al door-zocht gij voor immer het heelal, zal uw zoeken vergeefs zijn.”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest Bahá’í-gemeenschap Amersfoort

Op zaterdag 27 april 2024 is het Negentiendaagsfeest van ‘Jamál’ / Schoonheid. . U bent allen van harte welkom bij Nushin Milani , Egeïsche Zee 5 in Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om ongeveer 19.45 uur. Hierboven treft u het meditatieve programma aan. Uiteraard is er ook ruimte voor een zelf gekozen tekst of gebed.

“O VRIENDEN!
Geeft niet de eeuwigdurende schoonheid prijs voor een schoonheid die moet vergaan en richt uw liefde niet op deze vergankelijke wereld van stof.”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest Bahá’í-gemeenschap Amersfoort

Op maandag 8 april 2024 is het Negentiendaagsfeest van ‘Jalál’ / Heerlijkheid . U bent allen van harte welkom in Peer , in Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om ongeveer 19.45 uur. Hierboven treft u het meditatieve programma aan. Uiteraard is er ook ruimte voor een zelf gekozen tekst of gebed.

“O ZOON VAN HEERLIJKHEID!
Ga snel vooruit op de weg van heiligheid en treed de hemel van verbondenheid met Mij binnen. Zuiver uw hart door het polijsten van uw geest en spoed u naar de hof van de Allerhoogste.”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest Bahá’í-gemeenschap Amersfoort

Op dinsdag 19 maart 2024 is het Negentiendaagsfeest van ‘Bahá’ / Pracht . U bent allen van harte welkom bij de familie Benjamins Het Rode Hert 36, in Amersfoort. Vanaf 18:00 uur is de ontvangst met een potluck diner. Meditatief programma start om ongeveer 18.15 uur. Hierboven treft u het meditatieve programma aan. Uiteraard is er ook ruimte voor een zelf gekozen tekst of gebed.

“De goddelijke Lentetijd is gekomen, O Verhevenste Pen, want het Hoogtij van de Albarmhartige komt snel naderbij. Maakt u op en verheerlijkt de naam van God voor de gehele schepping en verkondigt Zijn lof op zulk een wijze dat al het geschapene zal worden herboren en vernieuwd.”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Op donderdag 29 februari 2024 is het Negentiendaagsfeest van ‘Alá’ / Verhevenheid . U bent allen van harte welkom in Peer Maanlander 14A, in Amersfoort. Vanaf 18:00 uur is de ontvangst met een potluck diner. Meditatief programma start om ongeveer 19.15 uur. Hieronder treft u het meditatieve programma aan. Uiteraard is er ook ruimte voor een zelf gekozen tekst of gebed.

“O ZOON VAN HET BESTAAN!
Zoek op Mijn pad het martelaarschap, tevreden met Mijn welbehagen en dankbaar voor hetgeen Ik beschik, dat gij met Mij kunt rusten onder het baldakijn van verhevenheid achter de tabernakel van heerlijkheid.”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

Op dinsdag 6 februari 2024 is het Negentiendaagsfeest van Mulk / Heerschappij . U bent allen van harte welkom bij Margriet Eyken Bombardonstraat 38, in Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om 19.45 uur. Hieronder treft u het meditatieve programma aan. Uiteraard is er ook ruimte voor een zelf gekozen tekst of gebed.

“O ZOON VAN OPENBARING!
Zie naar Mijn aangezicht en verzaak alles buiten Mij, want Mijn soevereiniteit is eeuwig en Mijn heerschappij vergaat niet. Indien gij een ander dan Mij zoekt, ja zelfs al door-zocht gij voor immer het heelal, zal uw zoeken vergeefs zijn.”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

Op donderdag 18 januari 2024 is het Negentiendaagsfeest van Sultán / Soevereiniteit . U bent allen van harte welkom bij Andrea Eysbach-van de Berg Watertor 9, 3824 HK, in Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om 19.45 uur. Hieronder treft u het meditatieve programma aan. Uiteraard is er ook ruimte voor een zelf gekozen tekst of gebed.

“O ZOON VAN HET BESTAAN!
Uw paradijs is Mijn liefde, uw hemelse woning uw hereniging met Mij. Treed daar binnen en draal niet. Dit is hetgeen voor u is bestemd in Ons koninkrijk in den hoge en Ons verheven domein.”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

Op maandag 30 december 2023 is het Negentiendaagsfeest van Sharaf / Eer . U bent allen van harte welkom bij Anneke de Lugt Vergulde Wagen 80, 3824 CM, in Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om 19.45 uur. Hieronder treft u het meditatieve programma aan. Uiteraard is er ook ruimte voor een zelf gekozen tekst of gebed.

“Al wie de diepten van de oceanen die in deze verheven woorden verborgen liggen, heeft gepeild en hun betekenis heeft doorgrond, van hem kan worden gezegd, dat hij een glimp heeft ontdekt van de onuitsprekelijke glorie, waarmede deze machtige, deze verhevene en allerheiligste Openbaring werd begiftigd. Gezien de verhevenheid van een zo machtige Openbaring, kan men zich goed indenken, met welk een eer de trouwe volgelingen moeten zijn bekleed. Bij de rechtvaardigheid van de ene ware God! De adem van deze mensen alleen al is zoeter dan alle schatten der aarde. Gelukkig is de mens die dit heeft bereikt, en wee de achtelozen. “

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op maandag 11 december 2023 is het Negentiendaagsfeest van Masá’il / Vragen . U bent allen van harte welkom bij Margriet Eyken Bombardonstraat 38, 3822 CG in Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om 19.45 uur. Hieronder treft u het meditatieve programma aan. Uiteraard is er ook ruimte voor een zelf gekozen tekst of gebed.

“Het lied dat de vogel van uw hart zong in zijn grote liefde voor zijn vrienden heeft hun oren bereikt, en Mij bewogen uw vragen te beantwoorden en die geheimen aan u te openbaren als Mij is toegestaan bekend te maken. In uw gewaardeerde brief hebt gij gevraagd welke van de Profeten Gods als verhevener dan de anderen beschouwd zouden moeten worden. Weet voorzeker dat in wezen alle Profeten Gods een en dezelfde zijn. Hun eenheid is volkomen. God, de Schepper, zegt: Er is geen enkel onderscheid tussen de Dragers van Mijn Boodschap.”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op woensdag 22 november 2023 is het Negentiendaagsfeest van Qawl / Spraak . U bent allen van harte welkom bij de familie Djavdan in Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om 19.45 uur. Hieronder treft u het meditatieve programma aan. Uiteraard is er ook ruimte voor een zelf gekozen tekst of gebed.

“Een aangename spraak is de magneet van ’s mensen hart. Ze is het brood van de geest, ze geeft betekenis aan de woorden, zij is de bron van het licht van wijsheid en begrip …”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op vrijdag 3 november 2023 is het Negentiendaagsfeest van Qudrat / Kracht . U bent allen van harte welkom bij de familie Ansinger-Milani in Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om 19.45 uur. Het meditatieve gedeelte wordt dit keer verzorgd door de jongeren Ruhí boek 1 leerkring. Uiteraard is er ook ruimte voor een zelf gekozen tekst of gebed.

“O ZOON VAN HET BESTAAN!
Met de hand van macht schiep Ik u en met de vingers van kracht vormde Ik u. In u legde Ik het wezen van Mijn licht. Wees er tevreden mee en zoek niets anders, want Mijn werk is volmaakt en Mijn gebod bindend. Betwijfel dit niet.”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Op zondag 15 oktober 2023 is het Negentiendaagsfeest van ‘Ilm / Kennis . U bent allen van harte welkom bij de familie Benjamins in Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om 19.45 uur. Hieronder treft u het meditatieve programma aan. Uiteraard is er ook ruimte voor een zelf gekozen tekst of gebed.

“O ZOON VAN HET GEEST!
Het meest geliefde in Mijn ogen is rechtvaardigheid. Keer u niet van haar af indien gij Mij begeert, en veronachtzaam haar niet, zodat Ik u Mijn vertrouwen kan schenken. Met haar hulp zult gij met uw eigen ogen zien en niet door de ogen van anderen, uit eigen kennis weten en niet door de kennis van uw naaste. Overweeg in uw hart hoe het u betaamt te zijn. Waarlijk, rechtvaardigheid is Mijn gave aan u en het teken van Mijn goedertierenheid. Houd dit voor ogen.”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op woensdag 27 september 2023 is het Negentiendaagsfeest van Wil . U bent allen van harte welkom bij de familie Eysbach-Van den Berg in Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om 19.45 uur. Hieronder treft u het meditatieve programma aan. Uiteraard is er ook ruimte voor een zelf gekozen tekst of gebed.

“O ZOON VAN HET GEEST!
Verlang niet van Mij wat Wij niet voor u wensen. Wees dan tevreden met wat Wij voor u beschikken, want dit is wat u ten goede komt, indien gij u daarmee tevreden stelt.”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op vrijdag 8 september 2023 is het Negentiendaagsfeest van Macht . U bent allen van harte welkom bij de familie Ansinger-Milani in Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om 19.45 uur. Hieronder treft u het meditatieve programma aan. Uiteraard is er ook ruimte voor een zelf gekozen tekst of gebed.

“O ZOON VAN HET BESTAAN!
Met de hand van macht schiep Ik u en met de vingers van kracht vormde Ik u. In u legde Ik het wezen van Mijn licht. Wees er tevreden mee en zoek niets anders, want Mijn werk is volmaakt en Mijn gebod bindend. Betwijfel dit niet.”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op dinsdag 20 augustus 2023 is het Negentiendaagsfeest van Namen . U bent allen van harte welkom bij Peer, Maanlander 14A in Amersfoort. Vanaf 15:00 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om 15.15 uur. Tijdens het consultatieve gedeelte zullen de ervaringen van de bijgewoonde activiteiten (o.a. Jeugdkamp in de Rozengaard, Zomerkamp op de Poort, TFP in Tjechië, ISGP in de Poort ….) deze zomer worden gedeeld. Rond 17:00 uur zal het feest met thee/koffie en lekkers worden afgesloten. Hieronder treft u het meditatieve programma aan. Uiteraard is er ook ruimte voor een zelf gekozen tekst of gebed.

“O MENSENZOON! Verheerlijk Mijn zaak, dat Ik u de geheimenissen van Mijn grootheid kan openbaren en u met het licht van eeuwigheid kan verlichten.”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op dinsdag 1 augustus 2023 is het Negentiendaagsfeest van Volmaaktheid . U bent allen van harte welkom bij Mw. Anneke de Lugt, Vergulde Wagen 80 in Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om 19.45 uur. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.

“O ZOON VAN HET BESTAAN!
Met de hand van macht schiep Ik u en met de vingers van kracht vormde Ik u. In u legde Ik het wezen van Mijn licht. Wees er tevreden mee en zoek niets anders, want Mijn werk is volmaakt en Mijn gebod bindend. Betwijfel dit niet.”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op donderdag 13 juli 2023 is het Negentiendaagsfeest van Woorden . U bent allen van harte welkom bij de familie Djavdan, Rigolettostraat 35, 3816 TR in Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om 19.45 uur. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.

“O MIJN BROEDER! Luister naar de zielvervoerende woorden van Mijn honingzoete tong en drink de stroom van mystieke heiligheid van Mijn suikerzoete lippen. Zaai het zaad van Mijn goddelijke wijsheid in de zuivere grond van uw hart en besprenkel het met het water van zekerheid, dat de hyacinten van Mijn kennis en wijsheid fris en groen kunnen opkomen in de heilige stad van uw hart.”.

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op zaterdag 24 juni 2023 is het Negentiendaagsfeest van Barmhartigheid . U bent allen van harte welkom bij Shirin Milani- Ansinger, in Amersfoort. Vanaf 18:00 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om 19.45 uur. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.

“Dit is de Dag waarin de Oceaan van Gods genade aan de mensen is geopenbaard, de Dag waarin de Dagster van Zijn goedertierenheid haar glans over hen uitspreidt, de Dag waarin de wolken van Zijn overvloedige genade de gehele mensheid overschaduwen. Het is nu de tijd om de terneergeslagenen te verblijden en te verkwikken met de bezielende bries van liefde en kameraadschap en met de levende wateren van vriendschap en menslievendheid”.

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op maandag 5 juni 2023 is het Negentiendaagsfeest van Núr/Licht. U bent allen van harte welkom bij de Fam Benjamins, Rode Hert 36 in Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om 19.45 uur. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.

O MENSENZOON!
Verheerlijk Mijn zaak, dat Ik u de geheimenissen van Mijn grootheid kan openbaren en u met het licht van eeuwigheid kan verlichten.

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op woensdag 17 mei 2023 is het Negentiendaagsfeest van ‘Azamat/Grootheid. U bent allen van harte welkom bij de Nushin Milani, telefoonnummer 06-24250342. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.

O MENSENZOON!
Verheerlijk Mijn zaak, dat Ik u de geheimenissen van Mijn grootheid kan openbaren en u met het licht van eeuwigheid kan verlichten.

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op Vrijdag 28 april 2023 is het Negentiendaagsfeest van Jamál/Schoonheid. U bent allen van harte welkom bij de familie Djavdan, Rigolettostraat 35, 3816 TR Amersfoort. Vanaf 19:45 uur is de ontvangst. Het meditatieve gedeelte start om 20:00 uur. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.

O MENS MET TWEEERLEI BLIK!
Sluit één oog en open het andere. Sluit het ene voor de wereld en al hetgeen zich daarin bevindt en open het andere voor de geheiligde schoonheid van de Geliefde.

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op zondag 9 april 2023 is het Negentiendaagsfeest van Heerlijkheid. U bent allen van harte welkom bij de familie Ansinger-Milani, telefoon: 06-24224993. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Het meditatieve gedeelte start om 19:45 uur. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.

“O ZOON VAN HEERLIJKHEID!
Ga snel vooruit op de weg van heiligheid en treed de hemel van verbondenheid met Mij binnen. Zuiver uw hart door het polijsten van uw geest en spoed u naar de hof van de Allerhoogste.”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op maandag 20 maart 2023 is het Negentiendaagsfeest van Bahá. U bent allen van harte welkom bij de familie Benjamins thuis Het Rode Hert 36, 3824 CE in Amersfoort. Vanaf 18:00 uur is de ontvangst. Het meditatieve gedeelte start om 18:15 uur. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.
Na het ondergaan van de zon (om 18:53 uur) zal er op de laatste vastendag een potluck maaltijd zijn.

“O God! Verdrijf al hetgeen de oorzaak van onenigheid is, en bereid voor ons al wat eenheid en overeenstemming brengt! O God! Laat hemelse geuren op ons neerdalen en maak van deze bijeenkomst een hemelse bijeenkomst! Geef ons alle voedsel en al het goede. Bereid ons het voedsel der liefde! Geef ons het voedsel der kennis! Schenk ons het voedsel van hemelse verlichting!”

                                                                                                                                                           ‘Abdu’l-Bahá

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op woensdag 1 maart 2023 is het Negentiendaagsfeest van Verhevenheid. U bent allen van harte welkom bij de familie Middelaar thuis Kloosterlaan 18, 3828 EG Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Het meditatieve gedeelte start om 19:45 uur. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.

Programma Negentiendaagsfeest

 

“O ZOON VAN DE TROON!
Uw gehoor is Mijn gehoor, hoor daarmee. Uw ogen zijn Mijn ogen, zie daarmee. Dan zult gij in het diepst van uw ziel getuigen van Mijn verheven heiligheid en zal Ik in Mij getuigen van een verheven staat voor u.”

Bahá’u’lláh