Negentiendaagsfeest bericht 180BE

Op maandag 5 juni 2023 is het Negentiendaagsfeest van Núr/Licht. U bent allen van harte welkom bij de Fam Benjamins, Rode Hert 36 in Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Meditatief programma start om 19.45 uur. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.

O MENSENZOON!
Verheerlijk Mijn zaak, dat Ik u de geheimenissen van Mijn grootheid kan openbaren en u met het licht van eeuwigheid kan verlichten.

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 
                                                                                                       

Op woensdag 17 mei 2023 is het Negentiendaagsfeest van ‘Azamat/Grootheid. U bent allen van harte welkom bij de Nushin Milani, telefoonnummer 06-24250342. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.

O MENSENZOON!
Verheerlijk Mijn zaak, dat Ik u de geheimenissen van Mijn grootheid kan openbaren en u met het licht van eeuwigheid kan verlichten.

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op Vrijdag 28 april 2023 is het Negentiendaagsfeest van Jamál/Schoonheid. U bent allen van harte welkom bij de familie Djavdan, Rigolettostraat 35, 3816 TR Amersfoort. Vanaf 19:45 uur is de ontvangst. Het meditatieve gedeelte start om 20:00 uur. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.

O MENS MET TWEEERLEI BLIK!
Sluit één oog en open het andere. Sluit het ene voor de wereld en al hetgeen zich daarin bevindt en open het andere voor de geheiligde schoonheid van de Geliefde.

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op zondag 9 april 2023 is het Negentiendaagsfeest van Heerlijkheid. U bent allen van harte welkom bij de familie Ansinger-Milani, telefoon: 06-24224993. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Het meditatieve gedeelte start om 19:45 uur. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.

“O ZOON VAN HEERLIJKHEID!
Ga snel vooruit op de weg van heiligheid en treed de hemel van verbondenheid met Mij binnen. Zuiver uw hart door het polijsten van uw geest en spoed u naar de hof van de Allerhoogste.”

                                                                                                                                                           ‘Bahá’u’lláh

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op maandag 20 maart 2023 is het Negentiendaagsfeest van Bahá. U bent allen van harte welkom bij de familie Benjamins thuis Het Rode Hert 36, 3824 CE in Amersfoort. Vanaf 18:00 uur is de ontvangst. Het meditatieve gedeelte start om 18:15 uur. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.
Na het ondergaan van de zon (om 18:53 uur) zal er op de laatste vastendag een potluck maaltijd zijn.

“O God! Verdrijf al hetgeen de oorzaak van onenigheid is, en bereid voor ons al wat eenheid en overeenstemming brengt! O God! Laat hemelse geuren op ons neerdalen en maak van deze bijeenkomst een hemelse bijeenkomst! Geef ons alle voedsel en al het goede. Bereid ons het voedsel der liefde! Geef ons het voedsel der kennis! Schenk ons het voedsel van hemelse verlichting!”

                                                                                                                                                           ‘Abdu’l-Bahá

Programma Negentiendaagsfeest

 

Op woensdag 1 maart 2023 is het Negentiendaagsfeest van Verhevenheid. U bent allen van harte welkom bij de familie Middelaar thuis Kloosterlaan 18, 3828 EG Amersfoort. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst. Het meditatieve gedeelte start om 19:45 uur. Er is ruimte voor eigen gekozen gebeden en teksten uit de Geschriften.

Programma Negentiendaagsfeest

 

“O ZOON VAN DE TROON!
Uw gehoor is Mijn gehoor, hoor daarmee. Uw ogen zijn Mijn ogen, zie daarmee. Dan zult gij in het diepst van uw ziel getuigen van Mijn verheven heiligheid en zal Ik in Mij getuigen van een verheven staat voor u.”

Bahá’u’lláh