Leerkringen

Binnen de bahá’í-gemeenschap is er een sterke cultuur van leren onder alle leeftijdsgroepen, geïnspireerd en geleid door de Bahá’í heilige Geschriften. In een geloof zonder geestelijkheid, is leren een individuele inspanning, versterkt door deelname aan leerkringen, klassen en andere fora van leren.

Iedereen is van harte uitgenodigd om aan deze activiteiten deel te nemen. Het maakt dus niet uit vanuit welke windstreek, achtergrond, geloof, ras, leeftijd, stroming je komt. Iedereen is welkom om mee te doen en een bijdrage te leveren.

Het doel van de leerkringen is de heilige teksten te onderzoeken en beter te begrijpen hoe we het spirituele pad kunnen lopen met praktische voeten. Spirituele ontwikkeling op individueel-, gezins- en samenlevingsniveau is cruciaal voor vooruitgang en succes in alle domeinen van het leven. De Ruhi boeken worden in een bepaalde volgorde gegeven, thema’s zijn o.a. gebed, leven na de dood en dienstbaarheid aan de mensheid.

Het Ruhi studie programma word wereldwijd gevolgd en toegepast in meer dan 180 landen!   boek-1 boek-2 book5 book7

Iedereen is welkom om deel te nemen aan de leerkringen die georganiseerd worden! Met behulp van coöperatieve en actieve deelname, richten de leerkringen zich op individuele en maatschappelijke transformatie. De leerkringen vinden plaats in kleine groepen (meestal 5 tot 12 deelnemers), maken gebruik van consultatie en praktische oefeningen ter bestudering en verdieping in spirituele en morele principes. Deelnemers kunnen dit direct toepassen en zo hun leven verbeteren, transformeren en hun inzet voor persoonlijke en collectieve verandering uitbreiden.

Leerkringen zijn gebaseerd op bahá’í-principes en universele morele waarden. Eenvoudig gezegd, leerkringen helpen ons om ons geestelijk te ontwikkelen waardoor we ons leven verbeteren en van de wereld een betere plek maken.

De eerste training is “Bespiegelingen over het Leven van de Geest”. Dit boek onderzoekt geestelijke onderwerpen als gebed, meditatie, leven na de dood en de ontwikkeling van de ziel.

De leerkringen worden gehouden in een omgeving welke bijdraagt aan de geestelijke bekrachtiging van deelnemers die zichzelf gaan zien als actieve en verantwoordelijke eigenaren van hun leerproces. De rol van de begeleider van een leerkring is niet kennis overdragen, maar het leerproces begeleiden waarvoor elke deelnemer zelf verantwoordelijk is.