Vervolging Yárán

In Nederland en dus ook in Amersfoort zijn mensen vrij om hun geloof te belijden.
In Iran is dat helaas niet mogelijk.

 

22-03-2018: 6e lid Yárán na 10 jaar gevangenis vrij gelaten

DEN HAAG, 22 maart 2018 (BWNS) – Vahid Tizfahm voltooide drie dagen geleden zijn tien jaar durende straf. Met zijn 44 jaar is hij de jongste van de zeven voormalige bahá’í-leiders in Iran die in 2008 ten onrechte gevangen werden gezet vanwege hun religieuze overtuigingen.

22 maart 2018: Vahid Tizfahm en zijn vrouw, Furuzandeh Nikumanesh, herenigd na zijn 10 jaar durende gevangenisstraf.

 

De heer Tizfahm is het zesde lid van de voormalige groep, bekend als de Yaran, die zijn straf heeft uitgezeten en vrij is gelaten. Alle zeven leden van de Yaran werden in maart en in mei van 2008 gearresteerd en brachten maanden in voorarrest door alvorens zij hun aanklacht ontvingen. Zij werden uiteindelijk veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf na een juridische procedure waarin het geheel en al aan een eerlijk proces ontbrak.

‘We zijn natuurlijk blij dat de heer Tizfahm en andere leden van de Yaran zijn herenigd met hun families’, zei Diane Ala’i, vertegenwoordiger van Bahá’í International Community bij de Verenigde Naties in Genève. ‘Maar er kan geen vreugde zijn over het feit dat de heer Tizfahm een decennium van zijn leven in de gevangenis heeft doorgebracht om geen andere reden dan zijn geloof, afgezonderd van zijn familie, vrienden en geloofsgemeenschap als dertig- en veertiger.’
‘Het moet ook absoluut duidelijk zijn dat deze stap geen weerspiegeling is van een verbetering van de situatie van de Iraanse bahá’ís als geheel’, zei Diane Ala’i, die opmerkte dat de bahá’ís nog steeds te maken hebben met economische discriminatie, geen toegang hebben tot hoger onderwijs en onderworpen blijven aan willekeurige arrestatie en opsluiting.

De heer Tizfahm is opticien en was de eigenaar van een opticienzaak in Tabriz, waar hij tot begin 2008 woonde, waarna hij naar Teheran verhuisde. Hij werd geboren op 16 mei 1973 in de stad Orumiyeh, waar hij zijn kindertijd en jeugd doorbracht. Op 23-jarige leeftijd trouwde hij met Furuzandeh Nikumanesh. Ze hebben een zoon, die in de derde klas van de basisschool zat toen zijn vader in 2008 werd gearresteerd. Als gevolg van zijn gevangenschap kon de heer Tizfahm niet aanwezig zijn bij enkele van de belangrijkste momenten in het leven van zijn zoon.

‘De leden van de Yaran, en de bahá’í-gemeenschap in Iran als geheel, hebben door toedoen van hun eigen regering grove mensenrechtenschendingen doorstaan. Een regering die feitelijk bedoeld is om beleid te bevorderen voor de verbetering van de economische en sociale welvaart van haar burgers’, verklaarde Diane Ala’i. ‘Het is betreurenswaardig dat het in plaats daarvan alle mogelijke maatregelen heeft genomen om een deel van de eigen bevolking te beroven van het vermogen om te leven en vrijelijk bij te dragen aan de verbetering van hun land’.

Na de recente lancering van de Archives of Bahá’í Persecution in Iran website, schreef een groep prominente advocaten en rechters van over de hele wereld aan het hoofd van de Hoge Raad voor de Mensenrechten in Iran om zijn aandacht te vestigen op de uitgebreide verzameling bewijsstukken van de onderdrukking van de bahá’í-gemeenschap, die hij schaamteloos heeft ontkend.

Met de vrijlating van de heer Tizfahm verblijft nog maar één lid van de Yaran, de heer Afif Naeimi (55), in de gevangenis. Zijn straf zal in de komende maanden tot een einde komen.
Bron: http://news.bahai.org/story/1245/

 

07-12-2017: 3e lid Yárán na tien jaar gevangenis vrijgelaten

Derde lid voormalige bahá’í-leiding in Iran 10 jaar gevangenisstraf uitgezeten

DEN HAAG, 7 december 2017 – Behrooz Tavakkoli, een van de zeven leden van de voormalige leiding van de bahá’ís in Iran die vanwege hun religieuze overtuiging gevangen zaten, heeft zijn onterechte gevangenisstraf van tien jaar uitgezeten. De heer Tavakkoli is het derde lid van de Yaran die de gevangenis heeft verlaten.

      

7 december 2017: Behrooz Tavakkoli (66) en vrouw (rechts), heeft recentelijk een onterechte gevangenisstraf van 10 jaar uitgezeten.

 

De heer Tavakkoli (66) maakte deel uit van de ad-hoc groep die bekend staat als ‘de Yaran’ (Iraans voor ‘de Vrienden’), die de primaire geestelijke en materiële behoeften van de Iraanse bahá’í-gemeenschap behartigde. De groep werd gevormd met medeweten en goedkeuring van de autoriteiten aldaar, nadat formele bahá’í-instellingen in Iran in de jaren tachtig illegaal werden verklaard. Hij en vijf andere leden van de groep werden in mei 2008 gearresteerd na een inval ’s ochtends vroeg in hun huizen. Een ander lid, Mahvash Sabet, werd twee maanden eerder, in maart 2008, gearresteerd.

Naast de heer Tavakkoli zijn eerder ook mevrouw Mahvash Sabet en mevrouw Fariba Kamalabadi uit de gevangenis vrijgelaten. De vier overgebleven leden van de Yaran die naar verwachting hun gevangenisstraf in de komende maanden zullen uitzitten zijn: Jamaloddin Khanjani (84); Afif Naeimi (56); Saeid Rezai (60) en Vahid Tizfahm (44).

De heer Tavakkoli ondervond gedurende zijn hele leven discriminatie aan den lijve, vanwege zijn bahá’í-zijn, en dit weerspiegelt de hedendaagse situatie van de bahá’í-gemeenschap in Iran. Na zijn studie psychologie en als luitenant gediend te hebben in het leger, zorgde hij getrouw voor de lichamelijk en geestelijk gehandicapten als maatschappelijk werker in dienst van de overheid. Hij werd echter begin jaren tachtig ontslagen, vanwege zijn bahá’í-zijn. Tegenwoordig zijn bahá’ís niet alleen uitgesloten van banen in de publieke sector, maar ook van verschillende beroepen in de private sector. Winkels en bedrijven die eigendom zijn van bahá’ís worden regelmatig verzegeld door de autoriteiten, nadat ze tijdelijk worden gesloten voor de viering van bahá’í-feestdagen. Alleen al in de laatste paar jaar zijn honderden van dergelijke bedrijven verzegeld, waardoor een groot aantal gezinnen hun inkomsten hebben verloren.

Voorafgaand aan zijn huidige detentie werd de heer Tavakkoli ook eerder met tussenpozen gevangengenomen en geïntimideerd. Hij werd in 2005 voor vier maanden zonder aanklacht gevangen gezet, waarbij hij de meeste tijd in eenzame opsluiting doorbracht. In de afgelopen maanden zijn de arrestaties van de bahá’ís geïntensiveerd in steden als Kermanshah, Birjand en Rasht. Momenteel worden ongeveer honderd bahá’ís gevangen gehouden in geheel Iran, enkel en alleen vanwege hun religieuze overtuiging.
Bron: http://news.bahai.org/story/1225/

 

14-05-2017: Yárán negen jaar gevangen

Op 14 mei 2017 organiseerde de Bahá’í-gemeenschap Amersfoort een speciale gebedsbijeenkomst ter gelegenheid van de actie “Not Another Year”.  Op 14 mei 2017 zit de Yárán negen jaar gevangen. De zeven leden van een informele coördinerende groep (de Yárán), zorgde voor de religieuze en bestuurlijke zaken van de Iraanse bahá’í-gemeenschap.

Yárán (1)

 

Yaran amersfoort 1      Yaran 9 jaar

 

14-05-2016: Yárán acht jaar gevangen

logo2008-stille-tocht-amersfoort-001
14 mei 2016, markeert het achtste jaar van de arrestatie en opsluiting van de Yárán, de zeven leden van een informele coördinerende groep, die zorgde voor de religieuze en bestuurlijke zaken van de Iraanse bahá’í-gemeenschap. Gedurende deze dagen, terwijl bahá’í-gemeenschappen wereldwijd denken aan deze dierbare zielen – Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rezaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli en Vahid Tizfahm – herinneren wij ons ook de dienstbaarheid die zij aan hun landgenoten en de mensheid schonken: daden van liefde en toewijding die resulteerde in hun lange, onrechtvaardige en voortdurende opsluiting. Ze waren en zijn nog steeds toegewijd aan de geestelijke vooruitgang en de welvaart van het volk van Iran. Zoals het Universele Huis van Gerechtigheid opmerkte in een brief van 13 mei 2014, gericht aan de bahá’ís van Iran, zijn zij:

…een groep van uw medegelovigen, toegewijde en trouwe burgers van uw natie die, hoewel zij zelf te lijden hebben van de ontneming van hun elementaire mensenrechten, de taak op zich hadden genomen om hun gemeenschap te helpen haar zaken te regelen, de kinderen op te voeden, de van de universiteit uitgesloten jongeren te helpen, de ouderen te verzorgen, en te leven volgens eigen geestelijke voorschriften – om zo een onderscheidend levenspatroon te bevorderen en een dynamische samenleving te helpen bouwen. Vanwege deze ‘misdaden’ werden zij opgesloten in de gevangenis.

 

14-05-2015: Yárán zeven jaar gevangen

In mei 2015 heeft de Bahá’í-gemeenschap Amersfoort deelgenomen aan een wereldwijde campagne om aandacht te vestigen op de onterechte gevangenschap van de Yárán. De bijdrage bestond uit een kort Filmpje Yárán.

yaran-7yaran-7yaran-7yaran-7yaran-7yaran-7yaran-7

 

14-06-2008: Yárán gevangen genomen

Op 14 juni 2008 heeft de Bahá’í-gemeenschap Amersfoort een stille tocht gehouden in de binnenstad van Amersfoort om aandacht te vragen voor de gevangenneming van hun geloofsgenoten in Iran.

stille-tocht-14-juni-2008-in-amersfoort

14 juni 2008, Stille tocht georganiseerd door de Bahá’í-gemeenschap Amersfoort in de binnenstad van Amersfoort

100810-yaran