Openbaring

Op diverse momenten in de tijd stuurt God een boodschapper naar de aarde om de mensen een stap verder te brengen in hun ontwikkeling. Deze boodschappers worden ook wel Manifestaties van God genoemd.

Dit principe van progressieve Openbaring is in het onderstaande plaatje weergegeven. De boodschap is vastgelegd in een boek: het Woord van God of de Heilige Geschriften. Elke godsdienst heeft zijn eigen Boek. De bron van alle godsdiensten is dezelfde.

De boodschap die Bahá’u’lláh kwam brengen is die van vrede en de eenheid der mensheid.