Jeugdgroepen

Het jeugdbekrachtigingsprogramma is een wereldwijd initiatief met als doel de jeugd het vermogen te geven de destructieve en constructieve krachten die werkzaam zijn in onze maatschappij te erkennen en herkennen en op die wijze leren hun energie te richten/kanaliseren op datgene wat leidt tot positieve verandering en op deze wijze een agent of change te worden. Verspreid over de hele wereld hebben er al meer dan 550.000 jonge mensen tenminste  het eerste jeugdboek van het programma doorlopen. Minimaal 150.000 jonge mensen (jeugd) nemen deel aan het jeugdbekrachtigingsprogramma in meer dan 17.000 groepen. Ook in Amersfoort zijn er jeugdgroepen bezig.

 

jeugdgroep-in-amersfoort-4e-kwartaal-2016

Een jeugdgroep in Amersfoort Nieuwland, 4e kwartaal 2016

 

De jeugdgroep komt meestal wekelijks bijeen om hun intellectuele en geestelijke capaciteiten te ontwikkelen en te reflecteren op mogelijke dienstbaarheidsprojecten noodzakelijk voor de wijk waarin zij wonen.
Het programma is gefundeerd op de overtuiging dat de jeugd van nature al een sterk gevoel voor rechtvaardigheid heeft, brandende nieuwsgierig heeft naar de werking van het universum en een verlangen heeft om bij te dragen aan de verbetering van de wereld. Een beeld dat indruist tegen de algemene opvattingen over jeugd.
Het programma helpt jeugd een sterke morele identiteit te vormen en bekrachtigt hen bij te dragen aan het welzijn van hun gemeenschap en de wereld.
Wij hechten groot belang aan het ontwikkelen van intrinsieke motivatie bij jongeren. Intrinsieke motivatie ontstaat daar waar visie en richting wordt gegeven.
Deze visie gaat over het ontplooien van eigenschappen/deugden zoals waarheidsliefde, betrouwbaarheid, verdraagzaamheid, respect, voortreffelijkheid en dienstbaarheid. Wanneer zij zelfkennis ontwikkelen kunnen zij gemakkelijker keuzes maken die passen bij henzelf. Op deze wijze kunnen zij een voorbeeld zijn voor hun medemens door middel van het dienstbaar inzetten van de kwaliteiten die zij bij zichzelf ontdekken.

 

IMG_2101

Een andere jeugdgroep in Amersfoort Nieuwland, 2e kwartaal 2017

 

img_0110-140x190        jeugdgroep-nederland       Een Sprankje Hoop

In het jeugdbekrachtigingsprogramma worden er drie aspecten ontwikkeld:

1. De mens is een geestelijk wezen dat zich ontwikkelt en beseft dat de keuzes die je maakt impact hebben op je eigen leven maar ook op de levens van anderen. Dit houdt ook in dat de jeugd aan het einde van het leertraject een dieper besef heeft van constructieve en destructieve krachten in hun omgeving. Tevens is de jeugd zich bewust van het feit dat zij een keuze hebben om hierin mee te gaan, of bewust zelf richting te geven aan hun leven door een pad van dienstbaarheid te bewandelen.
2. Participatie in dienstbaarheidsprojecten door henzelf uitgekozen. Deelname aan dergelijke projecten laat de jeugd ervaren dat zij iets voor een ander kunnen betekenen, en tegelijkertijd zich zelf kunnen ontwikkelen.
3. Uitmuntendheid bereiken in het uitgekozen beroep en andere activiteiten ongeacht de aard daarvan zolang het maar constructief is en bijdraagt aan de ontwikkeling van de mensheid.

 

IMG_2102

Een jeugdgroep in Amersfoort Nieuwland, 2e kwartaal 2017

IMG_2106        IMG_2110

Een jeugdgroep in Amersfoort Nieuwland, 2e kwartaal 2017