Tweehonderdjarige Geboortedag van Bahá’u’lláh

22-10-2017: Viering 200ste geboortedag Bahá’u’lláh

AMERSFOORT—Vandaag 22 oktober 2017 heeft de gemeenschap Amersfoort de 200ste geboortedag van Bahá’u’lláh gevierd in het zalencentrum Concordia. Wethouder Bertien Houwing deed het openingswoord namens college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort in aanwezigheid van 215 vrienden. Hieronder haar openingstoespraak.

 

IMG_2395

 

DSC_0586

 

Geachte leden van de geestelijke raad, geachte aanwezigen,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort, wil ik u allereerst van harte feliciteren met de 200ste geboortedag van Bahá’u’lláh. Ik wens u allemaal een hele mooie dag, een dag waarop u zijn geboortedag viert en de activiteiten van de Bahá’í-gemeenschap hier in Amersfoort laat zien. De viering van de geboortedag van Bahá’u’lláh, hier in Concordia, is voor u als gemeenschap een heel bijzondere dag. Voor velen van u is het ook een spiritueel en religieus moment.

Als wethouder vertegenwoordig ik hier vandaag de wereldse, de bestuurlijke macht; die van de gemeente Amersfoort. Ik heb nagedacht hoe ik, vanuit mijn functie, iets kan zeggen over de rol van religie in de samenleving en wat ik, ook in voorbereiding op deze viering, heb geleerd over de Bahá’í.

Allereerst iets over de locatie. Heel passend. In het dorp Hoogland waar de gemeenschapszin hoogtij viert en dan ook nog in Concordia. Een zaal waar vaak mensen samenkomen om bijvoorbeeld iets te vieren, te genieten van een optreden, te vergaderen of om afscheid te nemen. Concordia betekent overigens eendracht. In het oude Rome is ooit een tempel gebouwd die de naam Concordia kreeg. U vindt het wellicht leuk om te weten wat daarvan de reden was. De oorsprong van deze tempel is de viering geweest van een oplossing van een zeer werelds en stedelijk conflict; namelijk over de belastingen en macht. Er was onder de Romeinen ruzie tussen de adel en het gewone volk over de belastingen en toegang tot besluitvorming. Nadat zij dit opgelost hadden, bouwden de Romeinen een tempel ter viering van de eendracht; Concordia. Een wereldse aangelegenheid kreeg daar een religieuze manifestatie.

In stad Amersfoort, ging het andersom. Daar leidde het mirakel van Amersfoort tot de bloei van de economie van onze stad in de dertiende eeuw. Zonder het relikwie van het Mariabeeld en de hostie die een brand doorstond waren er in onze middeleeuwse stad geen brouwerijen en herbergen gebouwd. Een religieuze manifestatie leidde tot de, wel zeer wereldse, groei van Amersfoort.

Religie heeft altijd een grote rol gespeeld in het leven in steden. Vaak werd via geloofsgemeenschappen de noodzakelijke samenwerking georganiseerd voor zeer wereldse zaken. Denkt u daarbij aan de armenzorg, vroeger zelfs de ziekenzorg en het onderwijs. Veel van die instituties hebben nog altijd een plek in onze Amersfoortse samenleving. Kortom, vanuit het streven naar beter handelen als mens en betrokkenheid bij een grotere gemeenschap als een stad, ondernemen geloofsgemeenschappen activiteiten die raken aan de wereldse zaken.

Ik heb kennis genomen van de activiteiten van de Bahá’í-gemeenschap in Amersfoort. Hoe u als gemeenschap kinderen, jongeren en volwassenen voorbereidt op een leven waarin zowel het materiële als spirituele een rol heeft. Als ik zie dat u hier met zovelen bent gekomen om deze dag te vieren, dan zie ik een levendige en betrokken geloofsgemeenschap. Een jonge gemeenschap die voor ontmoeting en verbinding zorgt tussen verschillende mensen. En daarmee een gemeenschap die, net als vele andere gemeenschappen in onze stad, onderdeel is van die grotere Amersfoortse gemeenschap. En ook daarmee wil ik u complimenteren.

Graag, eindig ik mijn verhaal met u, nogmaals, van harte te feliciteren en een hele mooie bijeenkomst te wensen.

 

Na de toespraak van de wethouder volgde een kort meditatief programma met muzikale omlijsting. Er werden in drie verschillende talen (Nederlands, Engels en Perzisch) gebeden gezegd en gezongen.

 

Door Prof. dr. Bert Kersten werd een presentatie gegeven.

Presentatie downloaden: Presentatie Prof. dr. Bert Kersten 22-10-2017

 

P1000430

Daarna werd een deel van de film “Light to the World” vertoond.    Filmavond Amersfoort Light to the World

In Amersfoort zijn er op 10 november 2017, 15 december 2017 en 11 januari 2018 filmavonden georganiseerd waar de  film “Light to the World” op groot scherm wordt geprojecteerd. Wil je komen stuur een email naar amersfoort@bahai.nl.

Deze film zien: https://www.bahai.nl/light-to-the-world-nl/

 

Ook de kinderen, jeugd en jongeren hebben hun bijdrage aan het programma gegeven.
Bijdrage kinderklas Amersfoort:

Bijdrage jeugdgroepen Amersfoort:

 

Amersfoort Foto-impressie 22 oktober 2017

P1000403

P1000373

P1000450

IMG_2395

P1000499

P1000516

P1000459

IMG_2411 IMG_2412

IMG-20171022-WA0001

IMG-20171022-WA0000

Jeugd 22-10-17

P1000348

P1000470

P1000337

DSC_0564

DSC_0593

DSC_0567

DSC_0584

P1000320

P1000315

P1000507

Registratie 22-10-2017

Voor de liefhebbers een paar filmpjes:

 

20-04-2017: Viering 200ste geboortedag Bahá’u’lláh

De Bahá’í-gemeenschap van Amersfoort gedenkt de tweehonderdjarige Geboortedag van Bahá’u’lláh tijdens de viering van de geboorte van de Tweelingmanifestaties van de Báb en Bahá’u’lláh  op respectievelijk 21 en 22 oktober 2017. Dit is de eerste van de twee tweehonderdjarige vieringen.

“Deze twee dagen worden in Gods ogen als één dag beschouwd”, bevestigt Bahá’u’lláh. In een namens de Behoeder geschreven brief staat echter: “… er zullen maatregelen genomen worden betreffende de wijze waarop de twee opeenvolgende Feestdagen universeel gevierd zullen worden.”

Het concept programma van de Amersfoortse viering is nu bekend. Zie onderstaand filmpje!

In Amersfoort is er een boekje beschikbaar gesteld (Woorden van Bahá’u’lláh) ter gelegenheid van de viering van de 200ste geboortedag van Bahá’u’lláh met op de voorkant een lotuscalligrafie. Hieronder staat een beknopte uitleg.

Lotuscalligrafie 174BE

Voorkant (aangepast) Uitnodiging 22 oktober 2017
Binnenkant Uitnodiging 22 oktober 2017

Het gedenken van de tweehonderdjarige Geboortedag van de Báb zal tijdens de viering van de geboorte van de Tweelingmanifestaties van de Báb en Bahá’u’lláh op  29-30 oktober 2019 plaats vinden.

Heeft u suggesties voor deze vieringen, dan kunt u die mailen naar amersfoort@bahai.nl.
Deze suggesties zullen worden doorgegeven aan de projectgroep die deze vieringen voorbereidt.

Rechtstreeks mailen kan ook naar viering200jaar@gmail.com.

 

website-200-jaar-gedenkdagen-doorzichter

 

Bekijk het onderstaande filmpje van de aankondiging van de vieringen van de geboortedagen in Amersfoort. Het is een uitnodiging om met ideeën voor het programma te komen.