Nieuwsarchief 2023

26-11-2023: Herdenking heengaan van ‘Abdu’l-Bahá 28 november 2023 in Amersfoort

In de vroege morgen van dinsdag 28 november 2022 is de herdenking van de sterfdag van ‘Abdu’l-Bahá. De herdenking vindt plaats via Zoom.
Om 00:30 uur (in de nacht van maandag op dinsdag) start het meditatieve moment. Het meditatieve programma zal bestaan uit een door ieder zelf gekozen gebed en/of tekst uit de Heilige Geschriften. Om 01:00 uur wordt de Tafel van Ontmoeting gelezen.

Wilt u deelnemen (via zoom), klik dan op de onderstaande groene knop:

Uit: God schrijdt voorbij (hoofdstuk XXI)
Aan het einde van zijn inspannende rondreis door het westen, die het uiterste van zijn afnemende krachten had gevergd, schreef hij: “Vrienden, de tijd is nabij dat ik niet langer met u zal zijn. Ik heb alles gedaan wat ik kon doen. Ik heb de Zaak van Bahá’u’lláh gediend tot het uiterste van mijn kunnen. Ik heb dag en nacht gearbeid gedurende alle jaren van mijn leven. O, hoe verlang ik ernaar te zien hoe de gelovigen de verantwoordelijkheid voor de Zaak op hun schouders nemen! … Mijn dagen zijn geteld en behalve dit blijft mij geen andere vreugde”.
En verder:
Tot de allerlaatste dag van zijn aardse bestaan bleef ‘Abdu’l-Bahá dezelfde liefde geven aan hoog en laag, dezelfde hulp verlenen aan armen en vertrapten en dezelfde plichten vervullen in dienst van zijn Vaders Geloof, zoals hij het vanaf zijn kinderjaren gewend was geweest. Op de vrijdag voor zijn heengaan woonde hij ondanks grote vermoeidheid het middaggebed in de moskee bij en gaf na afloop aalmoezen aan de armen, zoals hij altijd had gedaan; dicteerde een paar Tafelen – de laatste die hij openbaarde; zegende het huwelijk in van een trouwe dienaar, dat op zijn aandringen op die dag plaats vond; woonde de gebruikelijke bijeenkomst van de vrienden in zijn huis bij; voelde zich de volgende dag koortsig en, daar hij de daarop volgende zondag niet in staat was het huis te verlaten, zond hij alle gelovigen naar het graf van de Báb om er het feest bij te wonen, dat een parsí pelgrim ter gelegenheid van de gedenkdag van de verkondiging van het Verbond gaf; ontving diezelfde middag met zijn onveranderlijke hoffelijkheid en vriendelijkheid en ondanks toenemende vermoeidheid de muftí van Haifa, de burgemeester en de commissaris van politie; en informeerde die avond – de laatste van zijn leven – voor hij zich terugtrok, naar de gezondheid van ieder lid van zijn huishouding en die van de pelgrims en de vrienden in Haifa.
Om kwart voor een ’s nachts stond hij op, liep naar een tafel in zijn kamer, dronk wat en ging weer naar bed. Wat later vroeg hij een van zijn twee dochters die op waren gebleven om hem te verzorgen, de gordijnen om zijn bed wat op te trekken, daar hij moeite had met ademhalen. Zij bracht hem wat rozenwater; hij dronk daar wat van en ging weer liggen; en toen zij hem wat te eten aanbood zei hij duidelijk hoorbaar, “Gij wenst dat ik wat eet en dat terwijl ik heenga”? Een minuut later was zijn geest omhoog gewiekt naar zijn eeuwig verblijf om ten langen leste verzameld te worden tot de heerlijkheid van zijn geliefde Vader en de vreugde van eeuwigdurende hereniging met Hem te smaken.

08-10-2023: Viering geboortedagen van de Báb en Bahá’u’lláh op 16 en 17 oktober 2023 in Amersfoort

26-06-2023: Herdenking van de Marteldood van de Báb 2023

24-05-2023: Herdenking van de Hemelvaart van Bahá’u’lláh 2023


Wilt u deelnemen (via zoom), klik dan op de onderstaande groene knop:

17-05-2023: Verkondiging van de Báb 2023


18-05-2023: U bent van harte welkom, kom je van buiten Amersfoort, dan is het fijn om dat door te geven i.v.m. de logistiek. Eventuele updates m.b.t. de viering vindt u hier.

15-05-2023: Conferentie: Gezellige middag op 3 juni 2023

21-04-2023: Viering 9e en 12e dag van Ridván in Amersfoort op resp. 29 april en 2 mei 2023

10-04-2023: Viering 1e dag van Ridván in Amersfoort 21 april 2023


Update 10 april 2023: Eventuele updates m.b.t. de viering van de 1e dag van Ridván kunt u hier vinden.

10-04-2023: Raadsverkiezing in Amersfoort 20 april 2023

10-03-2023: Naw-Rúz in Amersfoort op 21 maart 2023

04-03-2023: Fundraisingdinner in Amersfoort op 10 maart 2023


Spelregels: Je mag komen, iemand meenemen, wel uiterlijk woensdag ervoor laten weten. Het bedrag wat je geeft stop je in de fondsbox, mag ook een briefje met een zelfgekozen bedrag zijn. Vragen neem contact op met de fam. Benjamins.

03-03-2023: Dageraadsgebeden


zondag 5 maart: 7.20 uur, zondag 12 maart 7.05 uur, zondag 19 maart 6.45 uur

06-02-2023: Fundraiser in Amersfoort op 26 februari 2023

Aanvullende informatie update 11-02-2023, 22,50 uur.

Lieve vrienden,
We gaan het Plaatselijk Fonds versterken om onze doelen te behalen.

U bent uitgenodigd voor een fundraiser om op die manier de Bahá’í-gemeenschap van Amersfoort te helpen haar financiële doelen voor het lopende jaar te behalen. Het evenement vindt plaats op zondag 26 februari 2023 van 13:00 tot 17:00 uur bij “de Malelande” aan de Juttepeergaarde 2, 3824 BE Amersfoort.

Aangezien het evenement in de dagen van Ayyám-i-Há valt, is dit dus ook een prachtige gelegenheid voor iedereen om samen te komen en van elkaars gezelschap te genieten.

PERSOONLIJKE SPULLEN TE KOOP
Bijv. boeken, huishoudelijke artikelen, elektronica (het liefst geen kleding)
Zorg ervoor dat wat u verkoopt in goede staat verkeert.
De spullen moeten op zaterdag 25 september tussen 16:00 en 18:00 naar de Malelande (basisschool) worden gebracht. (Juttepeergaarde 2, 3824 BE Amersfoort)

Uw ingevulde formulier sturen, of vragen, email naar: nuri_benjamins@hotmail.com