Heilige dagen


Er zijn negen heilige dagen die door de Bahá’í-gemeenschap Amersfoort gevierd worden.

Overzicht bahá’í heilige dagen volgens de christelijke jaartelling

Net als alle andere wereldgodsdiensten kent het Bahá’í-geloof een eigen kalender: De Badí’-kalender.
Sinds Naw-Rúz 172 BE (21 maart 2015) worden de bahá’í heilige dagen wereldwijd volgens de Badí’-kalender gevierd. In de onderstaande tabel is dat weergegeven.

Overzicht bahá’í heilige dagen volgens de Badí’-kalender

Overzicht heilige dagen in voorgaande jaren:

Overzicht bahá’í heilige dagen volgens de christelijke jaartelling

Bahá'í heilige dagen 2017-2019

Overzicht bahá’í heilige dagen volgens de christelijke jaartelling

Overzicht bahá’í heilige dagen volgens de Badí’-kalender

Bahá'í heilige dagen 174BE-176BE

Overzicht bahá’í heilige dagen volgens de Badí’-kalender

img_2011

Wijk Nieuwland in Amersfoort