Kennis maken?

Wij zijn de Bahá’í-gemeenschap Amersfoort.

Een doorsnede van de Amersfoortse gemeenschap waarin allerlei leeftijden en afkomsten vertegenwoordigd zijn.
De Bahá’í-gemeenschap Amersfoort is onderdeel van de Bahá’í-gemeenschap Nederland.
De Bahá’í-gemeenschap Amersfoort kent – conform de bahá’í-leringen – geen religieuze leiders, maar heeft een democratisch gekozen bestuur dat jaarlijks in april (Ridván) wordt gekozen middels verkiezingen. De naam van dit bestuur is de Plaatselijke Geestelijke Raad van de Bahá’ís van Amersfoort.
Elke inwoner van Amersfoort kan de Plaatselijke Geestelijke Raad om advies en/of steun vragen.
Wilt u meer weten? Stuur een email naar : pgramersfoort.secretariaat@outlook.com

 

Wilt u meedoen aan een training over “Bespiegelingen over het Leven van de Geest”?
Mail naar pgramersfoort.secretariaat@outlook.com en geef je op.

De Bahá’í-gemeenschap Amersfoort is lid van het Amersfoorts platform voor levensbeschouwingen en religies sinds de oprichting van dit platform in 1997.

Link naar het Amersfoorts platform voor levensbeschouwingen en religies

We zijn een open gemeenschap waarbij iedereen wordt aangespoord om mee te doen, zodat mensen worden verbonden met elkaar. Dit geldt ook voor vieringen van feestdagen. Zie foto’s hieronder!

 

Open viering van de Geboortedagen van de Báb en Bahá’u’lláh in Amersfoort (22 oktober 2017 ,174 BE)

 

20151114 geboortedag van baha u llah19

Open viering van de Geboortedagen van de Báb en Bahá’u’lláh in Amersfoort (14 november 2015 ,172 BE)