Nieuwsarchief 2021

26-11-2021: Bahá’í-gemeenschap Amersfoort herdenkt honderd-jarige hemelvaart van ‘Abdu’l-Bahá op 27 november 2021

De herdenking gaat door in aangepaste vorm via Zoom.
Dus niet in het Brandpunt!

 

Gezien de verscherpte maatregelen heeft de Plaatselijke Geestelijke Raad van Amersfoort besloten om de herdenking van de honderd-jarige hemelvaart van ‘Abdu’l-Bahá in aangepaste vorm te laten plaatsvinden. Het wordt een online bijeenkomst voor jong en oud.
Je kunt inloggen vanaf 15.30. Gun je zelf de tijd om in te loggen daar het programma zal starten om 15.45 uur.
Voor programma en deelname klik hier.
De Plaatselijke Geestelijke Raad wenst iedereen een inspirerende middag toe.

Op 27 november 2021 is het precies 100 jaar geleden dat ‘Abdu’l-Bahá is heen gegaan.

28-10-2021: Viering Geboortedag van de Báb en Bahá’u’lláh in Amersfoort op 6 en 7 november 2021

Klik op de groene knop om deel te nemen via Zoom:

18-10-2021: Bahá’í-gemeenschap Amersfoort herdenkt honderd-jarige hemelvaart van de ‘Abdu’l-Bahá op 27 november 2021


Op 27 november 2021 is het precies 100 jaar geleden dat ‘Abdu’l-Bahá is heen gegaan.

27-06-2021: Bahá’í-gemeenschap Amersfoort herdenkt de marteldood van de Báb op 9 juli 2021

17-05-2021: Bahá’í-gemeenschap Amersfoort herdenkt de hemelvaart van de Bahá’u’lláh op 28 mei op digitale wijze

Gebedsbijeenkomst op 27 mei om 20.00 uur

Klik op de groene knop om deel te nemen via Zoom:

In de nacht van 27 op 28 mei!

Klik op de groene knop om deel te nemen via Zoom:

09-05-2021: Viering van de verkondiging van de Báb in Amersfoort op zondag 23 mei 2021

Klik op de groene knop om deel te nemen via Zoom:

17-04-2021: Viering 1e dag van Ridván in Amersfoort, 20 april 2021

Klik op de groene knop om deel te nemen via Zoom:

16-03-2021: Naw-Rúz viering in Amersfoort op 20 maart 2021

Klik op de groene knop om deel te nemen via Zoom:

24-02-2021: Meditatief moment vastenperiode in Amersfoort

Van maandag 1 maart tot en met vrijdag 19 maart 2021 is de vastenperiode.

Iedere vastendag is er van 17.00 uur tot 17.30 uur een meditatief moment via Zoom.

Klik op de groene knop om deel te nemen via Zoom:

Er is geen vast programma. Het is een moment voor gezamenlijk gebed en meditatie. U kunt deelnemen met of zonder video. U kunt binnen de gegeven tijd (17.00-17.30 uur) in- en uitloggen wanneer u wilt. Wees welkom!

“In Naam van Hem die is beloofd in de Boeken van God, de Alwetende, de Welingelichte!
De vastendagen zijn gekomen, de dagen waarop die dienaren die rondom Uw troon cirkelen en Uw tegenwoordigheid hebben bereikt vasten. Zeg: o God van namen en schepper van hemel en aarde! Ik smeek U bij Uw Naam, de Alglorierijke, het vasten te aanvaarden van hen die vasten uit liefde voor U en omwille van Uw welbehagen, en die volbrengen wat Gij hun in Uw Boeken en Tafelen hebt opgedragen. Ik smeek U bij hen mij bij te staan in het bevorderen van Uw Zaak en mij standvastig in Uw liefde te maken, opdat mijn voeten niet uitglijden vanwege het misbaar van Uw schepselen. Waarlijk, Gij hebt macht over al wat Gij wilt. Geen God is er dan Gij, de Bezieler, de Almogende, de Milddadigste, de Aloude van Dagen”.
Bahá ́u ́lláh

11-10-2020: Viering Tweelingfeest in Amersfoort

Klik op de groene knop om deel te nemen via Zoom:

Programma Geboortedag van de Báb 18-10-2020

Programma Geboortedag van de Bahá’u’lláh 19-10-2020