Kinderklassen

De geestelijke opvoeding van kinderen is een belangrijk onderdeel van een gemeenschap. Kinderklassen zoals hieronder beschreven worden over de gehele wereld gegeven. Momenteel nemen al meer dan 210.000 kinderen in de wereld deel aan dergelijke kinderklassen.

 

IMG-20170226-WA0004

Voor wie zijn deze kinderklassen?

Wat wordt er in een kinderklassen geleerd?

img_2044

Wanneer en waar vinden deze kinderklassen plaats?

Elke zondag in de Basisschool de Malelande: Juttepeergaarde 2, 3824 Amersfoort

 

Het leren van deugden staat centraal

Betrouwbaarheid, vriendelijkheid, dienstbaarheid, beleefdheid, samenwerken, vastberadenheid, doorzettingsvermogen, gulheid, moed, zelf discipline en creativiteit zijn enkele voorbeelden van de deugden die behandeld worden.

Educatie dient zowel geestelijk als materieel te zijn. Geestelijke educatie bekrachtigt deugden en eigenschappen in het hart en hoofd van het kind zodat hun gedrag positief wordt beïnvloed en tevens hun materiële educatie wordt ondersteund.

De kinderen wordt geleerd alle religies te respecteren, dat deze alle voortkomen uit dezelfde Bron en hun rol hebben gehad in de ontwikkeling van de mensheid.

Hoe worden de kinderklassen gegeven?

Het kinderklas programma is zorgvuldig ontwikkeld en wordt middels feedback die wereldwijd wordt teruggekoppeld aangepast. Het curriculum is zodanig ontwikkeld dat er niveaus zijn voor alle leeftijdscategorieën.

Alle docenten hebben een intensieve training gehad om kinderklassen te geven. Indien uzelf interesse heeft om een kinderklas te geven dan bent u van harte welkom! De meeste docenten zijn voorzien van assistenten om de kinderklas soepel te laten verlopen.

 

kinderklas-wazig1

Kunst! Muziek! Dans! Drama!

In iedere kinderklas wordt gebruik gemaakt van kunst – met name muziek en zang.

Huiswerk?

Ja! De bahá’í-leringen leggen nadruk op daden en niet op woorden. Kinderen worden bemoedigd datgene zij leren  in de les (deugden) toe te passen in de praktijk.

En de ouders?

Alle ouders worden van harte uitgenodigd zich te verdiepen in het curriculum en les materiaal. Ouders zijn ook zeer welkom om actief te participeren of te ondersteunen tijdens de les of daarbuiten. Ook is er de gelegenheid om de training “Bespiegelingen over het Leven van de Geest” te volgen, of mee te doen aan de Ouder Inspiratie Groep.

Afsluiting kinderenklas seizoen 2018 in Amersfoort

Wat zijn de kosten?

Af en toe wordt er een kleine bijdrage gevraagd van ouders voor materiaal of kleine activiteiten.

Hoe kan mijn kind meedoen?

Neem contact op met onze gemeenschap: pgramersfoort.secretariaat@outlook.com
Wij laten u zo snel mogelijk weten wat de mogelijkheden zijn.

 werkstuk-kinderklas-6-november-2016
*Het Bahá’í-geloof gaat ervan uit dat de mens is geschapen door God zonder de evolutie theorie tegen te spreken. Gezien het Bahá’í-geloof een religie is kan dat voor sommige ouders een barrière vormen uit angst voor indoctrinatie of ideeën die zij als achterhaald of niet zinvol aanschouwen. In dat geval is het wenselijk kritische vragen te stellen aan degene waarmee u contact heeft, of te mailen naar pgramersfoort.secretariaat@outlook.com . Wij zien liever een ouder die actief betrokken is dan een onverschillige ouder.