Meditatieve bijeenkomsten

Ware gebeden brengen vreugde, geven kracht om moeilijkheden te overwinnen, bevrijden de geest van dagelijkse zorgen en verlenen innerlijke vrede.

india          77c67f0e42          chigao          chili

Lotus Tempel in India (New Delhi)        Huis van Aanbidding Duitsland               Huis van Aanbidding VS (Chicago)               Huis van aanbidding Chili (Santiago)

‘Abdu’l-Bahá schreef:

“Wanneer men zich onderwerpt aan zijn Heer, zich naar Hem toekeert en de gulheid van Zijn Oceaan zoekt, brengt deze onderwerping licht tot zijn hart, verheldering tot zijn zicht, leven tot zijn ziel, en verhevenheid tot zijn wezen.”

 

Deze visie van wat gebed kan doen impliceert meer dan een droge en formele voordracht van woorden.

De Báb openbaarde:

“Het meest aanvaardbare gebed is datgene wat met de hoogst stralende spiritualiteit wordt opgezonden; de lengte ervan was niet en is niet geliefd door God. Hoe meer onthecht en hoe zuiverder het gebed is, des te meer is het aanvaardbaar in de tegenwoordigheid van God.”

 

Dit concept van gebed overstijgt het traditionele idee van bidden als slechts het presenteren van een lijst van persoonlijke wensen aan de Maker. De bahá’í-leringen presenteren gebed eerder als een manier om dichter bij God te komen, en te pogen om onze wensen, ambities en plannen in harmonie te brengen met God’s wil. Gebed helpt ons om een stralend zelfvertrouwen te ontwikkelen dat niet afhankelijk is van succes of falen, van pech of geluk hebben.
Om te bidden voor goede gezondheid, hulp bij het oplossen van problemen, de welvarendheid van geliefden, enzovoorts, is natuurlijk en een passende uitdrukking van onze afhankelijkheid van de zegeningen van God. Maar wanneer de dingen niet lopen zoals we willen, werpt het ook vruchten af om te bidden voor begrip en inzicht achter de gebeurtenissen, en het vermogen om moeilijkheden te accepteren net zoals we zegeningen accepteren. Dit is de sleutel tot tevredenheid.

Gebed is geen vervanging voor materiële oplossingen. Als men bijvoorbeeld ziek is, dan is het nodig om zowel een dokter te bezoeken als te bidden voor genezing. De vaardigheid van de dokter kan gezien worden als een van de manieren waarop het gebed wordt beantwoord. Tegelijkertijd kan de geestverheffendheid van gebed het genezende proces versterken.

Naast persoonlijke gebeden wordt er ook gebeden binnen de families of gemeenschappen en wordt er gezamenlijk gelezen uit de Heilige Geschriften. In verschillende delen van de wereld zijn Bahá’í-huizen van Aanbidding gebouwd voor collectieve aanbidding. In de toekomst zullen er nog meer gebouwd worden.
‘Abdu’l-Bahá legde uit:

“De wijsheid van het oprichten van zulke gebouwen is dat de mensen op een bepaald uur behoren te weten dat het tijd is om elkaar te ontmoeten, allen zich moeten verzamelen en – harmonieus op elkaar afgestemd – gaan bidden, met als resultaat dat uit deze samenkomst eenheid en genegenheid zullen groeien en bloeien in het menselijk hart.”

 

Gebeden mogen echter overal gezegd worden, omdat elke plek op aarde gezegend is “waar God wordt genoemd en Zijn eer wordt verheerlijkt.”

Gebedsbijeenkomsten worden door het hele land gehouden in huizen, bahá’í-centra en gehuurde oorden. Hier komen mensen bij elkaar om te bidden en te mediteren. Gebedsbijeenkomsten maken vaak gebruik van lezingen en gebeden uit andere geloven en zijn voor allen toegankelijk. Voor velen voorzien gebedsbijeenkomsten in een gelegenheid om rust, reflectie en revitalisatie te kunnen bereiken.

In Amersfoort zijn er op regelmatige basis ongeveer tien meditatieve bijeenkomsten die op uiteenlopende wijze zijn georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn open voor iedereen. Er worden teksten uit het Bahá’í-geloof en andere wereldreligies gelezen.

U kunt o.a. deelnemen aan:

– ochtenden en avonden waar teksten en gebeden gelezen worden,

– een ochtend waar men een tekst door middel van meditatief tekenen verwerkt,

– een meditatieve wandeling in de Soester Duinen.
Indien u wilt deelnemen aan een meditatieve bijeenkomst, of er zelf één wilt starten in de omgeving Amersfoort neem dan contact op: (amersfoort@bahai.nl) .

 

In de onderstaande meditatieve film maak je een digitale reis naar de Graftombe van Bahá’u’lláh.

Deze reis is voorzien van pianomuziek. Ook geschikt om te gebruiken in meditatieve bijeenkomsten.