Wat doen wij?

De Bahá’í-gemeenschap in Amersfoort is actief bezig met gemeenschapsopbouw.

Zij doet dit door mensen met elkaar te verbinden onafhankelijk van welke achtergrond, stroming, geloof of leeftijd zij ook zijn.

Vier keer per jaar worden er betekenisvolle gesprekken gevoerd met mensen op straat. Het doel ervan is om mensen bewust te maken dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een betere wereld, te beginnen in onze eigen wijk of omgeving.

Wij willen bouwen aan een nieuwe wereld, waarin mensen in harmonie met elkaar leven en waarin geen plek meer is voor oorlog, armoede en eenzaamheid. Om een nieuwe wereld te bouwen moeten we beginnen bij onze eigen gemeenschap. Dat is de reden waarom wij met elkaar praten, over materiële en geestelijke groei in Amersfoort.

Materiële vooruitgang voor alle mensen is niet haalbaar als we niet ook geestelijke vooruitgang boeken. Zonder spiritualiteit worden een aantal mensen rijk terwijl de rest voortleeft in armoede.

Om als gemeenschap onze doelstellingen te bereiken moeten we ons verenigen, rechtvaardig handelen, samenwerken en vriendelijk zijn voor anderen, en vrijgevig zijn, eerlijk en betrouwbaar.

Rechtvaardigheid, vrijgevigheid, liefde en vriendelijkheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid zijn spirituele eigenschappen waardoor we zowel materiële als geestelijke groei bereiken. De mens is immers een geestelijk wezen.

Materiële en geestelijke vooruitgang betekent dat we iedere dag streven naar voortreffelijkheid in de materiële en geestelijke aspecten van ons leven, dat we hard werken aan het bouwen van een rechtvaardige en vreedzame wereld en dat we ons voorbereiden op een eeuwig leven van blijdschap en geluk.

Concreet worden de volgende educatieve activiteiten in Amersfoort gehouden:

Naast educatieve activiteiten vinden er ook diverse meditatieve bijeenkomsten plaats.

 

Wil je meer weten dan kun je natuurlijk ook een email sturen naar: amersfoort@bahai.nl

 

Kennismaking Plaatselijke Geestelijke Raad van Amersfoort met de burgemeester van Amersfoort

De Bahá’í-gemeenschap viert dit jaar zowel wereldwijd als plaatselijk de 200ste geboortedag van Bahá’u’lláh – de stichter van het Bahá’í-geloof. Het Bahá’í-geloof is een religie die als centraal doel het bevorderen van wereldeenheid heeft. Vooruitlopend op de viering die 22 oktober 2017 gaat plaats vinden ontving de Plaatselijke Geestelijk Raad van Amersfoort de burgemeester van Amersfoort. Dit kennismakingsbezoek vond plaats in de wijk Nieuwland op 31 maart 2017.

Groepsfoto

Bezoek van de burgemeester van Amersfoort (Dhr. Lucas Bolsius), op 31 maart 2017

 

Bahá‘ís zijn ervan overtuigd dat eenheid uiteindelijk slechts bereikt kan worden, als de mensheid zich spiritueel en moreel ontwikkelt.
In het ongeveer vijfkwartier durend bezoek werd uitgebreid stil gestaan bij wie Bahá’u’lláh was, zijn leringen, het proces van gemeenschapsopbouw en hoe er samengewerkt kan worden (middels consultatie en concrete activiteiten) om de eenheid en verbondenheid in de wijken van Amersfoort te bevorderen.
In duizenden wijken in de wereld, ook in Amersfoort, leren inwoners deze visie in praktijk te brengen middels kinderklassen, jeugdgroepen, meditatieve bijeenkomsten en leerkringen en leveren actief een bijdrage aan maatschappijopbouw op wijkniveau.
Deze activiteiten sluiten helemaal aan bij het verbinden en het vergroten van de sociale cohesie in de wijken zoals de Gemeente Amersfoort nastreeft.

Opvallend tijdens het bezoek:

1. De burgemeester was nieuwsgierig naar hoe diverse gemeenschappen zich in Amersfoort organiseren en op welke wijze vanuit die gemeenschappen de gemeenschapszin zich ontwikkelt. Hij noemde dit een sterk punt van Amersfoort. Ook gaf hij aan dat er in Nieuwland meer gemeenschapszin is dan uit de cijfers per wijk blijkt.
2. Er werd stil gestaan bij het geestelijk welzijn van jonge mensen (kinderen, jeugd en jongeren), en op welke wijze de gemeenschap hen betrekt bij de maatschappij middels het begeleiden van en deelnemen aan kinderklassen en jeugdgroepen en de hiermee verbonden dienstbaarheidsprojecten.
3. De warme betrokkenheid van de burgemeester bij de stad en de inwoners van Amersfoort.

Tijdens het bezoek van de burgemeester werd eveneens afgesproken dat hij of de locoburgemeester bij de viering van zondag 22 oktober 2017 aanwezig zal zijn en deze zal opluisteren met een openingswoord.

De Plaatselijke Geestelijk Raad van Amersfoort kijkt terug op een waardevolle hartelijke ontmoeting in een ontspannen sfeer.

 

Foto_6067

Amersfoort, 31 maart 2017 – De burgemeester van (Dhr. Lucas Bolsius) ontvangt het boekje “Het Bahá’í-geloof”.

 

Bezoek burgemeester aan de Bahá’í-gemeenschap Amersfoort in 2009

In 2009 kreeg de Plaatselijke Geestelijk Raad van de Bahá’ís van Amersfoort een bezoek van de burgemeester van Amersfoort ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de Plaatselijke Geestelijke Raad in Amersfoort. In het bijna twee uur durend bezoek werd uitgebreid stil gestaan bij de doelen die de Bahá’í-gemeenschap Amersfoort nastreeft en de activiteiten die daar bij horen. Deze activiteiten sluiten helemaal aan bij het verbinden en het vergroten van de sociale cohesie in de wijken van Amersfoort.

p1010005

Bezoek van de burgemeester van Amersfoort (Mw. Albertine van Vliet-Kuiper), in november 2009