Verborgen Woorden

p1010011

 

 

1 O ZOON VAN GEEST!
Mijn eerste raad is deze: bezit een rein, warm en stralend hart, dat een aloude, onvergankelijke en eeuwige heerschappij de uwe zij.

– Bahá’u’lláh

 

p1010224

 

 

2 O ZOON VAN GEEST!
Het meest geliefde in Mijn ogen is rechtvaardigheid. Keer u niet van haar af indien gij Mij begeert, en veronachtzaam haar niet, zodat Ik u Mijn vertrouwen kan schenken. Met haar hulp zult gij met uw eigen ogen zien en niet door de ogen van anderen, uit eigen kennis weten en niet door de kennis van uw naaste. Overweeg in uw hart hoe het u betaamt te zijn. Waarlijk, rechtvaardigheid is Mijn gave aan u en het teken van Mijn goedertierenheid. Houd dit voor ogen.

– Bahá’u’lláh

 

 

p1010265

 

 

3 O MENSENZOON!
Verborgen in Mijn onheuglijk bestaan en in de aloude eeuwigheid van Mijn wezen wist Ik dat Ik u lief had; daarom schiep Ik u, legde Mijn gelijkenis in u en openbaarde u Mijn schoonheid.

– Bahá’u’lláh

 

 

p1010010
 

4 O MENSENZOON!
Ik had uw schepping lief, daarom schiep Ik u. Heb Mij dus lief, dat Ik uw naam kan noemen en uw ziel kan vervullen met de geest des levens.

– Bahá’u’lláh

 

 

p1010110
 

5 O ZOON VAN HET BESTAAN!
Heb Mij lief, dat Ik u kan liefhebben. Indien gij Mij niet liefhebt, kan Mijn liefde u op generlei wijze bereiken. Weet dit, o dienaar.

– Bahá’u’lláh

 

 

Voor alle Verborgen Woorden (Klik op de link en kies daarna Bahá’u’lláh):
https://www.bahai.nl/literatuur/