Stage lopen

Stage lopen bij de Bahá’í-gemeenschap Amersfoort?

Dat kan! Voorafgaand aan de stage volg je eerst enkele trainingen. Tevens ben je bereid om in het weekend en op specifieke avonden je in te zetten.

Van jou wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht. In de praktijk is gebleken dat stages het beste in koppeltjes van twee kunnen worden gedaan.

Stuur een motivatiebrief naar: pgramersfoort.secretariaat@outlook.com.

De Bahá’í-gemeenschap in Amersfoort is actief bezig met gemeenschapsopbouw.

Zij doet dit door mensen met elkaar te verbinden onafhankelijk van welke achtergrond, stroming, geloof of leeftijd zij ook zijn.

Vier keer per jaar worden er betekenisvolle gesprekken gevoerd met mensen op straat. Het doel ervan is om mensen bewust te maken dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een betere wereld, te beginnen in onze eigen wijk of omgeving.

Wij willen bouwen aan een nieuwe wereld, waarin mensen in harmonie met elkaar leven en waarin geen plek meer is voor oorlog, armoede en eenzaamheid. Om een nieuwe wereld te bouwen moeten we beginnen bij onze eigen gemeenschap in de wijk. Dat is de reden waarom wij met elkaar praten, over materiële en geestelijke groei in Amersfoort. Tevens proberen we hier samen met alle inwoners ook concreet handen en voeten aan te geven door het organiseren van kinderklassen, jeugd- en jongerengroepen en leerkringen.

 

Welke opdrachten moeten stagiairs uitvoeren?

In het kader van een stage is het van belang dat een stagiair(e) een actieve verbinding kan leggen tussen het curriculum voor kinderklassen respectievelijk het geestelijk bekrachtigingsprogramma voor de jeugd, en de vakliteratuur uit het eigen vakgebied. Hij/zij moet in staat zijn het programma voor kinderen en jeugd te plaatsen in (de ontwikkelingen in) het eigen vakgebied.
De opdrachten die vanuit de stageverlenende organisatie kunnen worden gegeven zijn:

Daarnaast dienen de opdrachten voor school op tijd te worden uitgevoerd, en de
stagebegeleider moet in de gelegenheid worden gesteld het werk te beoordelen en af te tekenen.

 

Welk deel is opleiding en welk deel is praktijk?

Opleiding (training) kan naast praktijk plaatsvinden. Voor boek 1 ‘Bespiegelingen over het leven van de geest’ staat 40 uur, voor boek 3 ‘Kinderklassen begeleiden’ staat 40 uur, en voor boek 5 ‘Het vrijmaken van de vermogens van de jeugd’ staat 80 uur. Daarnaast is de inzet in de praktijk minimaal 8 – 16 uur per week. De aard van het werk brengt met zich mee dat soms ook in de avond of in het weekend stage activiteiten plaatsvinden.

Wie nog niet is getraind, kan al wel als assistent naast een getrainde kinderklasbegeleider of jeugdgroepbegeleider meedraaien.

 

P5160040