Nieuws

26-06-2023: Herdenking van de Marteldood van de Báb 2023

24-05-2023: Herdenking van de Hemelvaart van Bahá’u’lláh 2023


Wilt u deelnemen (via zoom), klik dan op de onderstaande groene knop:

17-05-2023: Verkondiging van de Báb 2023


18-05-2023: U bent van harte welkom, kom je van buiten Amersfoort, dan is het fijn om dat door te geven i.v.m. de logistiek. Eventuele updates m.b.t. de viering vindt u hier.

15-05-2023: Conferentie: Gezellige middag op 3 juni 2023

21-04-2023: Viering 9e en 12e dag van Ridván in Amersfoort op resp. 29 april en 2 mei 2023

10-04-2023: Viering 1e dag van Ridván in Amersfoort 21 april 2023


Update 10 april 2023: Eventuele updates m.b.t. de viering van de 1e dag van Ridván kunt u hier vinden.

10-04-2023: Raadsverkiezing in Amersfoort 20 april 2023

10-03-2023: Naw-Rúz in Amersfoort op 21 maart 2023

04-03-2023: Fundraisingdinner in Amersfoort op 10 maart 2023


Spelregels: Je mag komen, iemand meenemen, wel uiterlijk woensdag ervoor laten weten. Het bedrag wat je geeft stop je in de fondsbox, mag ook een briefje met een zelfgekozen bedrag zijn. Vragen neem contact op met de fam. Benjamins.

03-03-2023: Dageraadsgebeden


zondag 5 maart: 7.20 uur, zondag 12 maart 7.05 uur, zondag 19 maart 6.45 uur

06-02-2023: Fundraiser in Amersfoort op 26 februari 2023

Aanvullende informatie update 11-02-2023, 22,50 uur.

Lieve vrienden,
We gaan het Plaatselijk Fonds versterken om onze doelen te behalen.

U bent uitgenodigd voor een fundraiser om op die manier de Bahá’í-gemeenschap van Amersfoort te helpen haar financiële doelen voor het lopende jaar te behalen. Het evenement vindt plaats op zondag 26 februari 2023 van 13:00 tot 17:00 uur bij “de Malelande” aan de Juttepeergaarde 2, 3824 BE Amersfoort.

Aangezien het evenement in de dagen van Ayyám-i-Há valt, is dit dus ook een prachtige gelegenheid voor iedereen om samen te komen en van elkaars gezelschap te genieten.

PERSOONLIJKE SPULLEN TE KOOP
Bijv. boeken, huishoudelijke artikelen, elektronica (het liefst geen kleding)
Zorg ervoor dat wat u verkoopt in goede staat verkeert.
De spullen moeten op zaterdag 25 september tussen 16:00 en 18:00 naar de Malelande (basisschool) worden gebracht. (Juttepeergaarde 2, 3824 BE Amersfoort)

Uw ingevulde formulier sturen, of vragen, email naar: nuri_benjamins@hotmail.com

 

14-11-2022: Verhalen over ‘Abdu’l-Bahá in Amersfoort op 26 november 2022

04-11-2022: Digitale Herdenking heengaan van ‘Abdu’l-Bahá in Amersfoort op 28 november 2022

In de vroege morgen van maandag 28 november 2022 is de herdenking van de sterfdag van ‘Abdu’l-Bahá.
Om 00:45 uur start het mediatieve moment en om 01:00 uur wordt de Tafel van Ontmoeting gelezen.
Wilt u deelnemen (via zoom) aan de herdenking van het heengaan van ‘Abdu’l-Bahá op 28 november 2022 klik dan op de onderstaande groene knop: (00:45 – 01:15 uur).

04-11-2022: Herdenking Dag van het Verbond in Amersfoort op 27 november 2022

27-10-2022: Viering Geboortedag Bahá’u’lláh in Amersfoort met spelletjesmiddag op 26 oktober 2022

De spelletjesmiddag was een groot succes. Er waren 15-20 kinderen en jeugd – ook velen uit de buurt die we niet eerder hadden leren kennen.

09-10-2022: Viering Geboortedag van de Báb en Bahá’u’lláh in Amersfoort op 25 en 26 oktober 2022


24-09-2022: Conferentie Amersfoort: Bouwen aan verbinding heeft plaatsgevonden


23-09-2022: Conferentie Amersfoort: Bouwen aan verbinding


21-06-2022: Herdenking Marteldood van de Báb in de Bahá’í-gemeenschap Amersfoort

18-05-2022: Viering Verkondiging van de Báb Bahá’í-gemeenschap Amersfoort

25-04-2022: 12e dag van Ridván viering Bahá’í-gemeenschap Amersfoort

09-04-2022: 1e dag van Ridván viering Bahá’í-gemeenschap Amersfoort

09-03-2022: Naw-Rúz viering Bahá’í-gemeenschap Amersfoort


Update 19-03-2022: Om 15:30 uur zal er een kort meditatief moment zijn. Daarna is er koffie/thee/fris en lekkers. Bij Het Groene Huis kan er ook gewandeld worden en/of een vogelhuisjesspeurtocht worden gedaan. Ook kan men vanuit Het Groene Huis naar “de boom” (door de bahá’í gemeenschap aan de Gemeente Amersfoort geschonken) wandelen.
De viering op deze eerste dag van de lente zal buiten zijn!

27-02-2022: Dageraadsgebeden Bahá’í-gemeenschap Amersfoort

Tijdens de vastenmaand is er op de zaterdagochtenden na zonsopgang gelegenheid om samen via
Zoom gebeden te zeggen (“Dageraadsgebeden”: 5 maart om 07:15 uur / 12 maart om 07:00 uur / 19
maart om 06:45 uur).

Klik op de groene knop om deel te nemen via Zoom:

26-11-2021: Bahá’í-gemeenschap Amersfoort herdenkt honderd-jarige hemelvaart van ‘Abdu’l-Bahá op 27 november 2021

De herdenking gaat door in aangepaste vorm via Zoom.
Dus niet in het Brandpunt!

 

Gezien de verscherpte maatregelen heeft de Plaatselijke Geestelijke Raad van Amersfoort besloten om de herdenking van de honderd-jarige hemelvaart van ‘Abdu’l-Bahá in aangepaste vorm te laten plaatsvinden. Het wordt een online bijeenkomst voor jong en oud.
Je kunt inloggen vanaf 15.30. Gun je zelf de tijd om in te loggen daar het programma zal starten om 15.45 uur.
Voor programma en deelname klik hier.
De Plaatselijke Geestelijke Raad wenst iedereen een inspirerende middag toe.

Op 27 november 2021 is het precies 100 jaar geleden dat ‘Abdu’l-Bahá is heen gegaan.

28-10-2021: Viering Geboortedag van de Báb en Bahá’u’lláh in Amersfoort op 6 en 7 november 2021

Klik op de groene knop om deel te nemen via Zoom:

18-10-2021: Bahá’í-gemeenschap Amersfoort herdenkt honderd-jarige hemelvaart van de ‘Abdu’l-Bahá op 27 november 2021


Op 27 november 2021 is het precies 100 jaar geleden dat ‘Abdu’l-Bahá is heen gegaan.

27-06-2021: Bahá’í-gemeenschap Amersfoort herdenkt de marteldood van de Báb op 9 juli 2021

17-05-2021: Bahá’í-gemeenschap Amersfoort herdenkt de hemelvaart van de Bahá’u’lláh op 28 mei op digitale wijze

Gebedsbijeenkomst op 27 mei om 20.00 uur

Klik op de groene knop om deel te nemen via Zoom:

In de nacht van 27 op 28 mei!

Klik op de groene knop om deel te nemen via Zoom:

09-05-2021: Viering van de verkondiging van de Báb in Amersfoort op zondag 23 mei 2021

Klik op de groene knop om deel te nemen via Zoom:

17-04-2021: Viering 1e dag van Ridván in Amersfoort, 20 april 2021

Klik op de groene knop om deel te nemen via Zoom:

16-03-2021: Naw-Rúz viering in Amersfoort op 20 maart 2021

Klik op de groene knop om deel te nemen via Zoom:

24-02-2021: Meditatief moment vastenperiode in Amersfoort

Van maandag 1 maart tot en met vrijdag 19 maart 2021 is de vastenperiode.

Iedere vastendag is er van 17.00 uur tot 17.30 uur een meditatief moment via Zoom.

Klik op de groene knop om deel te nemen via Zoom:

Er is geen vast programma. Het is een moment voor gezamenlijk gebed en meditatie. U kunt deelnemen met of zonder video. U kunt binnen de gegeven tijd (17.00-17.30 uur) in- en uitloggen wanneer u wilt. Wees welkom!

“In Naam van Hem die is beloofd in de Boeken van God, de Alwetende, de Welingelichte!
De vastendagen zijn gekomen, de dagen waarop die dienaren die rondom Uw troon cirkelen en Uw tegenwoordigheid hebben bereikt vasten. Zeg: o God van namen en schepper van hemel en aarde! Ik smeek U bij Uw Naam, de Alglorierijke, het vasten te aanvaarden van hen die vasten uit liefde voor U en omwille van Uw welbehagen, en die volbrengen wat Gij hun in Uw Boeken en Tafelen hebt opgedragen. Ik smeek U bij hen mij bij te staan in het bevorderen van Uw Zaak en mij standvastig in Uw liefde te maken, opdat mijn voeten niet uitglijden vanwege het misbaar van Uw schepselen. Waarlijk, Gij hebt macht over al wat Gij wilt. Geen God is er dan Gij, de Bezieler, de Almogende, de Milddadigste, de Aloude van Dagen”.
Bahá ́u ́lláh

11-10-2020: Viering Tweelingfeest in Amersfoort

Klik op de groene knop om deel te nemen via Zoom:

Programma Geboortedag van de Báb 18-10-2020

Programma Geboortedag van de Bahá’u’lláh 19-10-2020

10-08-2020: Kinder- en Jeugd Zomerdagen in Nieuwland Amersfoort

18-06-2020: Bahá’í-gemeenschap Amersfoort herdenkt de marteldood van de Báb op 9 juli op digitale wijze

Klik op de groene knop om deel te nemen via Zoom:

Programma Herdenking van de Báb 9-7-2020

23-05-2020: Bahá’í-gemeenschap Amersfoort herdenkt de hemelvaart van de Bahá’u’lláh op 28 mei op digitale wijze

In de nacht van 27 op 28 mei!

Klik op de groene knop om deel te nemen via Zoom:

Programma: HEMELVAART VAN BAHÁ’U’LLÁH 28-05-2020

Uit God Schrijdt Voorbij

16-05-2020: Bahá’í-gemeenschap Amersfoort viert de Verkondiging van de Báb op 23 mei op digitale wijze


Klik op de groene knop om deel te nemen via Zoom:

Programma: Meditatie voor de Verkondiging van de Báb op 23 mei

ZOEK DE VERBORGEN WOORDEN

28-04-2020: Bahá’í-gemeenschap Amersfoort viert de 12e dag van Ridván 177BE op digitale wijze

Twaalfde dag van Ridván

wordt digitaal gevierd
op vrijdag 1 mei om 16:00 uur
Klik op de groene knop om deel te nemen via Zoom:

Programma: Meditatie voor de 12e dag van Ridván

27-04-2020: Bahá’í-gemeenschap Amersfoort viert de 9e dag van Ridván 177BE op digitale wijze

Negende dag van Ridván

wordt digitaal gevierd
op dinsdag 28 april om 16:00 uur
Klik op de groene knop om deel te nemen via Zoom:


Programma: Meditatie voor de 9e dag van Ridván
                   

13-04-2020: Bahá’í-gemeenschap Amersfoort viert Ridván 177BE op digitale wijze

Eerste dag van Ridván


Voor deelnemen klik op de volgende link:

Deelnemen aan Ridván viering

Programma: Programma voor de viering van Ridván 177 B

08-04-2020: De Bahá’í-gemeenschap Amersfoort viert het Negentiendaagsfeest digitaal met vrienden uit de regio

Het was erg leuk!

20-03-2020: De Plaatselijke Geestelijke Raad van de bahá’ís van Amersfoort wenst iedereen een Happy Naw-Rúz!



19-03-2020: Bahá’í-gemeenschap Amersfoort viert het Negentiendaagsfeest op digitale wijze

Iedereen wenst elkaar “Happy Naw-Rúz!!”

19-03-2020: Gelukwens van PGR Amersfoort

De Plaatselijke Geestelijke Raad van de bahá’ís van Amersfoort wenst u een gezond nieuw jaar (177 BE) en een gelukkig Naw-Rúz!

13-03-2020: Activiteiten Bahá’í-gemeenschap Amersfoort!!!

De komende tijd zullen we zeer terughoudend zijn met het houden van activiteiten.
Hou vooral de Bahá in de gaten.

12-03-2020: Naw-Rúz viering in Amersfoort gaat niet door!!!

 

Geliefde vrienden,

De Naw-Rúz viering in Amersfoort op vrijdag 20 maart 2020 gaat niet door vanwege het corona virus!!!

 

03-03-2020: Naw-Rúz viering in Amersfoort op vrijdag 20 maart 2020